Alkol Bazlı Ev Araba Ve Ortam Dezenfektanı 5 Lt
Alkol Bazlı Ev Araba ve Ortam Dezenfektanı 5 lt
Evlere Arabalara Mutfaga Uygun Çok Etkili Ortam Dezenfektanı
Ürün Kodu : aq5
Kategori : Dezenfektanlar
Stok Durumu : Mevcut
Etiketler :
Dezenfektan
dezenfektan
El Dezenfektanı
Araba dezenfektanı
Ev Dezenfektanı
Genel Dezenfektanı
Apartman Dezenfektanı
Kargo Ücreti : 15.00
500.00 ₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

                                                                91/ 155 /EC’ e göre
1-Madde/ Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı :
Ürün Adı: ORBIX A-Q
Ürünün Uygulama Alanı: Alkol bazlı dezenfektan
Üretici Firma: Reform Kimya Tem.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
Acil Durum İçin Bilgi: Reform Kimya Tem.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
                              Velibaba Mah.Kahramanlar Cad.No:6/2 Pendik/İstanbul
                              TEL: 0216 307 16 16 FAKS: 0216 307 15 16
2-Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi :
Kimyasal yapısı; Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenmiş maddelerin sudaki karışımı.
Tehlikeli maddeler;
     Izopropil alkol < 50
3-Tehlikelerin Tanıtımı :
Sınıflandırma: Xi Tahriş edici
Risk tanımları: R 10 Alevlenir.
                           R 36 Gözleri tahriş eder.
                           R 67 Buharı uyku haline ve baş dönmesine sebep olabilir.
Güvenlik tanımları: S 25 : Göz ile temasından sakınınız.
4-İlk Yardım Tedbirleri :
Göz : Bol su ile yıkandıktan sonra tıbbi bakım sağlanmalıdır.
Deri : Deride kullanıma uygun değildir.Dökülürse cilt yıkanmalıdır.
Yutmalarda . Madde ağız yoluyla dışarı çıkarılır.1-2 bardak su veya süt içirildikten sonra tıbbi bakım sağlanır.
Solumalarda : Kaynak bulunur ve tıbbi bakım yapılır.
İşyeri teçhizatı :Göz kolaylıkla yıkanmalı.
5- Yangınla Mücadele Yöntemleri:
Alevlenebilirlik : Alev alabilir.
Uygun yangın söndürücüler : CO2, toz söndürücü malzeme yada su ile söndürme yapılabilir. Büyük çaplı yangılar için tazyikli su kullanın.
Uygun yangın söndürücüler yoksa : --
Patlama tehlikesi : Hava karışmamalıdır.
Özel koruyucu teçhizat : Uygun bir donanımla sorunun üstesinden gelinebilir.
Tehlikeli ürün yanmalarında : Bilinen bir tehlikesi yok.
6-Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler :
  Personelin korunması:Bütün kaynakla temas kesilir. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven, yüz/göz koruyucusu kullanın.
  Çevreyi Koruyucu Önlemler: Bol su ile seyreltin.
   İmha Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin.
7- Kullanım ve Depolama
Kullanma : Göz ve deri ile temasından,yutmalardan ve solumalardan uzak kalınmalıdır.Duman oluşumu önlenmelidir.
Depolama : Depo;orijinal ve kapalı kaplarında kuru ortamlarda olmalıdır. Asitten uzakta saklanmalıdır.Fazla ısıdan korunmalıdır.
Ateşle yaklaşılmamalıdır.Ürünün çevresinde sigara içilmemelidir.Havalandırma sağlanmalıdır.
8-Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel korunma :
Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun.İş bitiminde ellerinizi yıkayın.Göz ve deri ile temasında kaçının.Kullanım sırasında güvenlik gözlüğü ve kimyasala dayanıklı koruyucu eldiven kullanın.Gazları/dumanları/aerosolleri solumayın.
9-Fiziksel ve kimyasal özellikler :
Görünüm : Sıvı
Renk : Renksiz
Koku : Spesifik
Yoğunluk : 0,95 ± 0,1 gr/cc
Suda Çözünürlük : Çözünür
pH : 7 ± 1
10-Kararlılık ve Reaktivite :
Termal bozunma/ kaçınılması gereken koşullar: Spesifikasyonlara uygun kullanılırsa bozunma olmaz.
Tehlikeli reaksiyonlar: Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.
Tehlikeli bozunma ürünleri: Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.
11- Toksikolojik Bilgiler :
Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD 50 değeri >2000 mg/kg olarak tahmin edilmiştir.
     Göz : Tahrişe neden olur.
     Deri : Normal şartlarda tahriş olması güç.
     Yutmalarda : Tahrişe sebep olur.
     Solunmalarda : Yüksek konsantrasyonlarda solunduğunda narkotik etki gösterTahrişe neden olur.
12- Ekolojik Bilgiler
Seyreltilmemiş veya nötralize edilmemiş halde logar veya kanalizasyon sistemine gönderilmemelidir.Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.
13-Bertaraf Bilgileri: :
Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir.
Önerilen temizleme maddesi: Su gerekirse temizleme maddesi ile birlikte.
14-Taşımacılık Bilgisi :
Karayolu taşıması ADR/RID (sınır ötesi)
  ADR/RID Sınıfı: 3 Alevlenir likitler
  Kemler No: 30
  UN No: 1987
  Paketleme grubu: III
  Etiket: 3
  Uygun taşıma adı: 1987 ALKOLLER, N.O.S.*
(İZOPROPANOL (IZOPROPİL ALKOL))
Denizyolu taşıması IMDG
  IMDG Sınıfı: 3
  UN no: 1987
  Etiket: 3
  Paketleme grubu: III
  EMS No: F-E, S-D
  Deniz kirleticiliği: Yoktur
  Uygun taşıma adı: ALKOLLER, N.O.S.*
(İZOPROPANOL (IZOPROPİL ALKOL))
Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR
  ICAO / IATA Sınıfı: 3
  UN / ID No: 1987
  Etiket: 3
  Paketleme grubu: III
  Uygun taşıma adı: ALKOLLER, N.O.S.*
(IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOL))
Taşıma/Ek bilgi:Taşımacılık yönetmeliği sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içermektedir.
15- Mevzuat Bilgileri:
EC prensiplerine göre sınıflandırma;Ürün mevcut EC prensiplerine uygun şekilde sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
Ürün için sembol ve tehlike işareti: Xi Tahriş edici.
Sınıflandırmadan sorumlu içerikler: İzopropil alkol
Tanım cümleleri;
R-phrases
•10 : Alevlenebilir
•36 : Gözleri tahriş eder.
•67 : Buharı uyku haline ve baş dönmesine sebep olabilir.
S-phrases
•S-23 :Spreyini solumayın.
•S-26 : Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
•S-51 : Yalnızca iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
16- Diğer Bilgiler
Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi veriler baz alınmıştır. Ancak ürünün belli özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.
AYNI GÜN KARGO İMKANI
ÜCRETSİZ İADE GARANTİSİ
256Bit GÜVENLİ ÖDEME
7/24 DESTEK HİZMETİ
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın