İzopropil Alkol Bazlı El Dezenfektanı 5 Lt
İzopropil Alkol Bazlı El Dezenfektanı 5 lt
Ürün Kodu : hndpls5
Kategori : Dezenfektanlar
Stok Durumu : Mevcut
Etiketler :
El Dezenfektanı
Ev Dezenfektanı
corona
korona
covid19
virüs savar
Dezenfektan
Genel dezenfektan
Araba Dezenfektanı
Kargo Ücreti : 15.00
500.00 ₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/ 155 /EC’ e göre1-Madde/ Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı :Ürün Adı: ORBIX HAND PLUSÜrünün Uygulama Alanı: Alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi :Kimyasal yapısı; Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenmiş maddelerin sudaki karışımı.Tehlikeli maddeler; Izopropil alkol < 50 GliserinTanım: Kozmetik ürünüTehlikeli maddeler : Uygulamayı gerektirmez.Ek bilgi: INCI adları ile ilgili bilgi için ürünün etiketine bakınız.3-Tehlikelerin Tanıtımı :Sınıflandırma: Ürün kozmetik prensiplerine uyar. ( EU için: Kozmetik Direktifleri)Risk tanımları: R 10 Alevlenir.Güvenlik tanımları: S 25 : Göz ile temasından sakınınız.Ek bilgi: Kozmetik ürünleri, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut EC yönetmeliklerine tabi değildir.4-İlk Yardım Tedbirleri :Göz : Bol su ile yıkandıktan sonra tıbbi bakım sağlanmalıdır.Deri : İlgili değildir.Yutmalarda : Uzun süren belirtiler karşısında tıbbi bakım sağlanmalıdır.Solumalarda : İlgili değildir.İşyeri teçhizatı :Göz kolaylıkla yıkanmalı.5- Yangınla Mücadele Yöntemleri:Alevlenebilirlik : Alev alabilir.Uygun yangın söndürücüler : CO2, toz söndürücü malzeme yada su ile söndürme yapılabilir. Büyük çaplı yangılar için tazyikli suveya alkole karşı köpük kullanılır.Özel koruyucu teçhizat : Özel bir önlem gerekmemektedir.Tehlikeli ürün yanmalarında : Bilinen bir tehlikesi yok.6-Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler : Personelin korunması: Bütün kaynakla temas kesilir. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven, yüz/göz koruyucusu kullanın. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Parlama kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Elektrostatik yüklere karşı koruyun. İmha Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.Toplanan maddeyi yerelyönetmeliklere göre imha edin.7- Kullanım ve DepolamaKullanma : Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun.Depolama : Depo;orijinal ve kapalı kaplarında kuru ortamlarda olmalıdır.Fazla ısıdan korunmalıdır.Ateşle yaklaşılmamalıdır. Ürününçevresinde sigara içilmemelidir.8-Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel korunma :Teknik sistemin tasarımı hakkında ek bilgi:Limit değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:67-63-0 propan-2-ol ≥ % 30Sayfa 2 / 3OES (Büyük Britanya): Kısa süreli değeri : Uzun süreli değeri:Ek bilgi: Toplama sırasında geçerli olan listeler baz alınmıştır.Kişisel korunma donanımı:Genel korunma ve hijyen önlemleri: Göz ile temasından kaçının.Solunum donanımı: Normalde kişisel bir korunma gerekmemektedir.Ellerin korunması: İlgili değildir.9-Fiziksel ve kimyasal özellikler :Görünüm : SıvıRenk : RenksizKoku : SpesifikYoğunluk : 0,96 ± 0,1 gr/ccSuda Çözünürlük : ÇözünürpH : 7 ± 1Kendiliğinden yanma: Ürün kendiliğinden alev almaz.Patlama tehlikesi: Ürün patlayıcı değildir.10-Kararlılık ve Reaktivite :Termal bozunma/ kaçınılması gereken koşullar: Spesifikasyonlara uygun kullanılırsa bozunma olmaz.Tehlikeli reaksiyonlar: Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.Tehlikeli bozunma ürünleri: Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.11- Toksikolojik Bilgiler :Akut toksisite:LD50 (oral): Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri > 2000 mg/ kg olarak tahmin edilmiştir.İlk tahriş etkisi:Göz : Tahrişe neden olur.Deri : Normal şartlarda tahriş etmesi muhtemel değildir.Yutmalarda : Tahrişe sebep olur.Solumalarda :İlgili değildir.Ek toksikolojik bilgi: Talimatlara göre kullanıldığında ürünün zararlı herhangi bir etkisi olması muhtemel değildir.12- Ekolojik BilgilerÜrün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.13-Bertaraf Bilgileri: :Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.Resmiyönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir.Önerilen temizleme maddesi: Su gerekirse temizleme maddesi ile birlikte. Sayfa 3 / 314-Taşımacılık Bilgisi :Karayolu taşıması ADR/RID (sınır ötesi) ADR/RID Sınıfı: 3 Alevlenir likitler Kemler No: 33 UN No: 1219 Paketleme grubu: II Etiket: 3 Uygun taşıma adı: Isopropil alkol solüsyon(IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOL))Denizyolu taşıması IMDG IMDG Sınıfı: 3 UN no: 1987 Etiket: 3 Paketleme grubu: III EMS No: F-E, S-D Deniz kirleticiliği: Yoktur Uygun tağıma adı: ALKOLLER, N.O.S.*(İZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOL))Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR ICAO / IATA Sınıfı: 3 UN / ID No: 1987 Etiket: 3 Paketleme grubu: III Uygun taşıma adı: ALKOLLER, N.O.S.*(İZOPROPANOL (IZOPROPİL ALKOL))Taşıma/Ek bilgi:Taşımacılık yönetmeliği sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hükümiçermektedir.15- Mevzuat Bilgileri:EC prensiplerine göre sınıflandırma;Ürün mevcut EC prensiplerine uygun şekilde sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.Tanım cümleleri;R-phrases :10 : Alevlenebilir 36 : Gözleri tahriş eder. S-phrases : S-26 : Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.16- Diğer BilgilerBu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi veriler baz alınmıştır. Ancak ürünün belli özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasalbir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz

AYNI GÜN KARGO İMKANI
ÜCRETSİZ İADE GARANTİSİ
256Bit GÜVENLİ ÖDEME
7/24 DESTEK HİZMETİ
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın